• Gratis verzending bij bestellingen van meer dan € 50
 • Snelle leveringen
 • Probeer het eerst, betaal later. KLARNA

4,6

MEER DAN 10.000 PRODUCTEN | DAGELIJKS NIEUWE PRODUCTEN!

Privacybeleid

Placeholder

Privacybeleid

VERANTWOORDELIJKE

Björkqvist Webservices 

Salomonkatu 17 A, 00100, Helsinki

E-mailadres: [email protected] 

DOELEINDEN

Ter naleving van het bepaalde in de Europese algemene verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming, delen wij u mede dat wij bij Björkqvist de door u aan ons verstrekte gegevens zullen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. correct beheer van nieuwe diensten, bestaande uit:
  1. beheer van uw gebruikersaccount op de website van Björkqvist;
  2. beheer van het klantenbindingsprogramma Björkqvist+
  3. aankoop en verzending van het product van Björkqvist dat u heeft gekocht, alsmede verzending van de aankoopbon naar het door u aan ons doorgegeven e-mailadres;
  4. beheer van onze diensten, waaronder herinneringen, technische mededelingen, updates, veiligheidswaarschuwingen, ondersteunende berichten, etc.
  5. Registreren en beheren van het oplossen van incidenten in de winkel en online.
  6. Registreren en beheren van de communicatiekanalen van de klant met Björkqvist, hetzij via onze chat, de app “neem contact met ons op” of via de post, e-mail of telefoon, waaronder opname van de telefoongesprekken die u met onze klantenservice heeft gevoerd.
 2. Het verzenden van handelsmededelingen om u te informeren over onze producten, u mededelingen te verzenden in verband met aanbestedingen van Björkqvist, eveneens om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren, mits wij daarvoor uw toestemming hebben. De tevredenheidsonderzoeken worden verricht om u gepersonaliseerde diensten te verlenen, met als doel uw koopervaring bij Björkqvist te verbeteren.
 3. Onderzoek naar uw gebruikersgedrag en het opmaken van een commercieel profiel om u gepersonaliseerde reclame te sturen die is toegespitst op uw voorkeuren en, in voorkomend geval, surfgedrag. Björkqvist maakt uw commerciële profiel op, op basis van de gegevens die wij verzamelen via bronnen van derden, zoals bijvoorbeeld cookies van derden. Er zullen geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen op basis van dat profiel die wettelijke of aanzienlijk negatieve gevolgen voor u kunnen hebben. Het commerciële profiel dat wordt opgemaakt op basis van cookies kan gebruikt worden door websites van derden om u gepersonaliseerde reclame te laten zien. U kunt uw cookies beheren door de aanwijzingen in ons cookiebeleidte volgen.
 4. Bovendien maakt Björkqvist uw commerciële profiel op, op basis van (i) de door u verstrekte informatie; (ii) van eigen cookies (in voorkomend geval); (iii) uw aankoopgeschiedenis; (iv) herhaling in het openen van uw e-mails, en eveneens op basis van; (v) uw antwoorden op de tevredenheidsonderzoeken die wij u kunnen sturen. Er zullen geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen op basis van dat profiel die wettelijke of aanzienlijk negatieve gevolgen voor u kunnen hebben.
  Houd er rekening mee dat het onderzoek naar uw gedrag als gebruiker ons in staat stelt om uw ervaring als klant van het merk Björkqvist te verbeteren.
 5. Preventie van misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld frauduleuze activiteiten, denial-of-service-aanvallen, het verzenden van spam, etc).
 6. Overdracht van gegevens aan overheidsinstellingen en -instanties, mits deze worden opgevraagd volgens de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

Onthoud dat u uw toestemmingen op geïndividualiseerde wijze kunt beheren door in te loggen op uw gebruikerszone.

BEWARINGSTERMIJN VAN UW GEGEVENS

Uw gegevens zullen zolang worden bewaard als uw contractuele en handelsrelatie duurt of totdat u verzoekt om verwijdering daarvan, en zolang als vereist is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

LEGITIMATIE

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is:

 • uitvoering van een overeenkomst met Björkqvist, in verband met paragraaf 1.
 • De door u gegeven instemming met de in de vorige paragrafen 2, 3 en 5 genoemde doeleinden.
 • Legitiem belang van Björkqvist voor de in de vorige paragrafen 4 en 6 genoemde doeleinden.
  • In verband met de vorige paragraaf 4; het legitieme belang is gelegen in het u tonen van producten waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn, doordat ze “lijken op” andere producten van merk die u heeft gekocht, dit alles op grond van het opmaken van een commercieel profiel. Met dat doel stelt Björkqvist een follow-up van uw gedrag op, om te bepalen of u kunt profiteren van andere aanbiedingen of producten van het merk Björkqvist. Uw commerciële profiel wordt opgesteld op grond van de informatie van Björkqvist zelf.
  • In verband met de vorige paragraaf 6 is het legitieme belang het beschermen van de gebruikers van Björkqvist door preventie van misbruik en fraude in het gebruik van onze diensten.
 • Ter naleving van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op Björkqvist, voor het in paragraaf 7 vermelde doeleinde.

GEADRESSEERDEN

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt door leveranciers die diensten verlenen aan Björkqvist, zoals hosting-servers, instantmessaging, het verzenden van mededelingen, reclamediensten, etc. Björkqvist heeft de overeenkomstige contracten inzake verwerking ondertekend met elk van de leveranciers die diensten verlenen aan Björkqvist, om te garanderen dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het bepaalde in de geldige regelgeving.
 • Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen in het geval daartoe een wettelijke plicht bestaat.

RECHTEN

U heeft het recht om bevestiging te ontvangen of wij bij Björkqvist persoonsgegevens die u aangaan verwerken of niet.

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering daarvan, onder andere als de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde gevallen kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens. In dat geval bewaren wij die uitsluitend voor het uitoefenen van of het verdedigen tegen claims.

Verder kunt u zich onder bepaalde omstandigheden en om redenen die te maken hebben met uw persoonlijke situatie, verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Björkqvist zal dan stoppen met het verwerken van de gegevens, tenzij dit om wettelijke redenen verplicht is, of voor het uitoefenen van of verdedigen tegen mogelijke claims.

U kunt bovendien uw recht uitoefenen op gegevensportabiliteit, evenals de toestemmingen die u ons heeft verleend op ieder moment intrekken, zonder dat dat gevolgen heeft voor de wettigheid van de verwerking op grond van de toestemming die werd gegeven vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten kunt u zich tot ons wenden via de daartoe ingerichte links, die u vindt in de e-mails en in de mededelingen van Björkqvist of uw gebruikersaccount. U kunt zich ook tot ons wenden via een e-mail gericht aan [email protected] of via het volgende postadres: Björkqvist Webservices , Epicenter, Mikonkatu 9, 00100, Helsinki. Gericht aan Service aan de gebruiker. Gelieve op de envelop Gegevensbescherming te schrijven. Wij verzoeken u om zo veel mogelijk informatie over uw verzoek te geven: naam en achternamen, e-mailadres dat u gebruikt voor uw rekening of het portal dat het voorwerp is van uw verzoek.

COOKIEBELEID

Om te weten welke cookies wij gebruiken op deze website/mobiele app, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen via de volgende link naar het cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op je computer, telefoon of een ander apparaat wordt geplaatst en informatie bevat over je surfgedrag op die website. Cookies zijn nodig om het surfen te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen. Ze brengen geen schade toe aan je computer.

Hoewel in dit cookiebeleid de algemene term "cookies" gebruikt wordt, omdat het de belangrijkste methode voor het opslaan van informatie is die deze website gebruikt, wordt ook gebruik gemaakt van de "lokale opslagruimte" van de browser voor dezelfde doeleinden als de cookies. Alle informatie in deze rubriek geldt daarom ook voor de "lokale opslagruimte".

Cookies vormen een essentieel onderdeel van de manier waarop deze website werkt. Onze cookies hebben in de eerste plaats tot doel je surfervaring te verbeteren. Zo helpen cookies ons je te identificeren (als je op deze website geregistreerd bent), je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden (taal, land, ...) en bij toekomstige bezoeken je winkelwagen te beheren en aankopen mogelijk te maken.

De in de cookies opgeslagen informatie stelt ons ook in staat de website te verbeteren door schattingen te maken over het aantal bezoeken en over gebruikspatronen, door de website aan te passen aan de individuele interesses van de gebruiker, zoekacties te versnellen, ...

In de cookies die wij gebruiken, wordt geen gevoelige persoonlijke informatie opgeslagen, zoals je adres, kaartgegevens, wachtwoord, ... De cookies op deze website worden evenmin voor reclamedoeleinden gebruikt.

De informatie die wordt opgeslagen in de cookies van deze website wordt alleen door ons gebruikt, behalve die van Google Analytics, die door Google en door ons gebruikt en beheerd worden voor statistische doeleinden. We gebruiken ook cookies voor het analyseren van betalingstransacties. Deze cookies ontstaan wanneer je een aankoop doet en worden door een extern bedrijf geanalyseerd om voldoende garanties te bieden voor eventuele betalingstransacties.

Cookies kunnen worden uitgeschakeld. Maar als je deze instelling selecteert, heb je misschien geen toegang tot bepaalde delen van onze website. Dit kan leiden tot minder efficiënt surfen en mogelijk kun je geen gebruik maken van sommige van onze diensten.

Als je de cookies op deze website liever wilt beperken, blokkeren of verwijderen, dan kun je dit doen door de instellingen van je browser te wijzigen. Hoewel de parameterinstellingen voor elke browser verschillend zijn, kunnen de cookieparameters meestal worden ingesteld in het menu "Voorkeuren" of "Extra". Raadpleeg het "Help"-menu van je browser voor meer informatie over de cookie-instellingen in je browser.

Opmerking: deze lijst zal zo snel mogelijk worden bijgewerkt naarmate de webdiensten veranderen die op deze website worden aangeboden. Bij deze update kan het echter soms voorkomen dat een bepaalde cookie niet meer in de lijst is opgenomen, ook al gaat het altijd om cookies die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als de cookies van deze lijst.

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de website www.bjorkqvist.fi (de “website”) geeft aan de bezoeker van de website de toestand van Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding zonder enig voorbehoud door de Gebruiker van de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, vragen wij u om de website niet te bezoeken.

Intellectuele en industriële eigendom

De website en zijn inhoud, met inbegrip van het ontwerp, de teksten, grafieken, logo’s, iconen, knoppen, alsmede de software, handelsnamen, merken, werken, illustraties, foto’s of industriële ontwerpen en enigerlei andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en commercieel gebruik (i), zijn eigendom van Björkqvist of van derden die hiervan eigenaar zijn en hun opname in de website naar behoren hebben goedgekeurd en (ii) zijn beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

Onder geen enkel beding zal ervan uitgegaan worden dat Björkqvist een licentie verleent of een verzaking, transmissie, gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten maakt, en er wordt geen enkel recht of verwachting van recht verleend, voornamelijk van wijziging, omvorming, exploitatie, reproductie, verspreiding of openbare mededeling over de voornoemde inhouden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toestemming van Björkqvist of van de overeenkomstige eigenaars.

De Gebruiker mag de website en zijn inhoud enkel gebruiken voor zijn persoonlijk en privégebruik. Om het even welk ander gebruik is verboden en vereist dat de Gebruiker hiervoor de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Björkqvist heeft gekregen.

Verplichtingen van de Gebruikers

In het algemeen moeten de Gebruikers steeds handelen overeenkomstig de wet, de moraal en de eisen van goede trouw, de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen en afzien van het gebruik van de website op om het even welke manier die de normale werking kan verhinderen, beschadigen of aantasten van de website, de goederen of rechten van Björkqvist, zijn leveranciers, andere gebruikers of in het algemeen om het even welke derde.

Concreet gezien, en zonder dat dit enige beperking van het vorige lid impliceert, is de Gebruiker gedurende het gebruik van de website verplicht om:

 1. Waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over de in het registratieformulier of bestellingsformulier aangevraagde gegevens, en deze up-to-date te houden.
 2. Op of vanuit de website geen enkele informatie of materiaal te publiceren, op te slaan of te verspreiden die lasterlijk is, beledigend, obsceen, bedreigend, xenofoob, die aanzet tot geweld, discriminatie op grond van ras, geslacht, ideologie, godsdienst of die op de een of andere manier een aanslag pleegt op de moraal, de openbare orde, de fundamentele rechten, de openbare vrijheden, de eer, de intimiteit of het beeld van derden en in het algemeen de geldende wetgeving.
 3. Via de website geen enkel programma, gegevens, virussen, codes, of om het even welke andere elektronische of fysieke voorziening, in te voeren, te bewaren of te verspreiden die in staat zijn om schade aan te richten aan de website, aan een van zijn diensten, of aan een van de installaties, systemen of netwerken van Björkqvist, van om het even welke andere gebruiker, van de leveranciers van Björkqvist of in het algemeen van om het even welke derde.
 4. Via de website geen reclameactiviteiten te verwezenlijken, noch commerciële exploitatie, en de inhoud en informatie van de website niet te gebruiken om reclame te versturen, of om berichten te versturen met enig ander commercieel doeleind, en evenmin om persoonsgegevens van derden te verzamelen of op te slaan.
 5. Geen valse identiteiten te gebruiken, zich niet uit te geven voor anderen in het gebruik van de website of in het gebruik van een of meerdere van zijn diensten, met inbegrip van het eventueel gebruik van wachtwoorden of toegangscodes van derden of op om het even welke andere manier.
 6. Gegevens, informatie, programma’s of elektronische documenten van Björkqvist, onze leveranciers of derden niet te vernietigen, te wijzigen, voor eigen doeleinden te gebruiken, onbruikbaar te maken of te beschadigen.
 7. Via de website geen enkele inhoud in te voeren, te bewaren of te verspreiden die een inbreuk kan vormen op intellectuele of industriële eigendomsrechten, of bedrijfsgeheimen van derden, noch in het algemeen geen enkele inhoud waarvoor u niet wettelijk het recht hebt om die ter beschikking van derden te stellen.

Links naar websites van derden

Wij verbieden ten strengste de invoering van hyperlinks met commerciële doeleinden naar aan Björkqvist vreemde webpages, en die de toegang tot onze website mogelijk maken, zonder de voorafgaande toestemming van Björkqvist. Onder geen enkel beding impliceert het bestaan van hyperlinks op websites vreemd aan onze website het bestaan van commerciële of handelsrelaties met de eigenaar van de webpage waarop de hyperlink te zien is, noch de aanvaarding door Björkqvist van zijn inhoud of diensten.

In elk geval neemt Björkqvist geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik of de inhoud van webs van derden die met de website in verbinding kunnen staan.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictionele bevoegdheid

De gebruiksvoorwaarden van de website zijn onderhevig aan de Fins wetgeving en controverses hierrond zullen opgelost worden door de Rechtbanken en Gerechtshoven van de stad Helsinki, Finland, die de exclusieve bevoegdheid zullen hebben ten opzichte van om het even welke andere rechtbank. Niettegenstaande het voorgaande, zullen de Rechtbanken en Gerechtshoven van de woonplaats van de consument bevoegd zijn indien de Gebruiker de status van consument en gebruiker heeft volgens het bepaalde in de Wet 1/2007, ter goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers, en andere aanvullende wetten of de bestaande regelgeving die deze op enigerlei moment vervangt.

Contact met Björkqvist

Voor om het even welke vraag of incident in verband met het gebruik van de website, kunt u contact opnemen met Björkqvist:

 • via de sectie Contact van onze website
 • per e-mail, door een bericht te sturen naar [email protected] 
Inloggen

Wachtwoord vergeten?

 • Al uw bestellingen en retouren op één plaats
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Houd uw winkelwagen opgeslagen

vergelijk0

Bjorkqvist uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we assume that you consent to receive cookies visiting our website. Manage cookies