• Ilmainen kotiinkuljetus* yli 50€ tilauksiin
  • Nopeat toimitukset
  • Kokeile ensin, maksa myöhemmin. KLARNA

4,6

YLI 10.000 TUOTETTA | UUTUUKSIA PÄIVITTÄIN !

Asiakasrekisteriseloste

Placeholder

Asiakasrekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Björkqvist Webservices Ky

Y-tunnus 2338408-6

Osoite:

Salomonkatu 17 A

00100 Helsinki

Sähköposti: [email protected]

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

[email protected]

REKISTERIN NIMI

Björkqvist Webservices  asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan perustiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, Björkqvistin kanta-asiakasnumero, osoitetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana

Asiointitiedot

Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, tieto kanta-asiakastasosta ja ostokertymistä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen Björkqvistin toimintaan, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen, tarjottujen etujen käyttämiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot

Mobiilisovellukseen liittyvät tiedot

Tieto rekisteröitymisestä Björkqvistin mobiilisovellukseen, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot (esim. tieto asiakkaan käynnistä ja liikkumisesta tavaratalossa) ja tiedot, jotka asiakas on antanut varatessaan asiakaspalvelua (esim. valokuva)

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakkaan osto- ja asiointitiedot Björkqvistin tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa, mukaan lukien Björkqvistin mobiilisovellus, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Björkqvistin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa.Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Luodaksemme avoimuuden henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, meillä rekisterinpitäjänä on velvollisuus kertoa sinulle oikeuksistasi.

Tarkastusoikeus
Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää meiltä tiedot muun muassa siitä, mitä tietoja sinusta on rekisteröity mitä tarkoitusta rekisteröinti palvelee, mitä henkilötietoluokkia ja mahdollisia tietojen vastaanottajia siellä on, sekä tieto siitä mistä tiedot ovat peräisin.
Sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, joita me käsittelemme. Jos haluat tarkastaa henkilötietosi tai saada niistä jäljennöksen, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai yllä olevien yhteystietojen kautta. Sinua voidaan pyytää todistamaan, että olet se henkilö joka kerrot olevasi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistuksi. Jos huomaat, että meidän sinusta rekisteröimissä tiedoissa on virhe, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan korjata. Tiedot, jotka olemme keränneet sinusta Masai-tilin perustamisen yhteydessä, sinulla on itse mahdollisuus korjata kirjautumalla käyttäjäprofiiliisi.

Oikeus tietojen poistamiseen
Määrätyissä tapauksissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kaikki tai määrätyt sinua koskevat henkilötiedot, esimerkiksi jos peruutat antamasi suostumuksen, ja meillä ei ole muuta lakiin perustuvaa syytä jatkaa tietojesi käsittelyä. Siinä laajuudessa kuin tietojesi käsittely on edelleen välttämätöntä, esimerkiksi lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, meillä ei ole velvollisuutta poistaa henkilötietojasi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen vain säilyttämiseen
Sinulla on määrätyissä tapauksissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä vain säilyttämiseen, esimerkiksi jos ne tiedot joita käsittelemme sinusta eivät mielestäsi ole oikein.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on määrätyissä tapauksissa oikeus saada itse meille toimittamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy meidän tekemäämme suoramarkkinointiin. Sinulla on myös milloin tahansa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jota me teemme laillisiin oikeuksiimme perustuen.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus, jonka olet antanut meille sinua koskevien henkilötietojen määrättyä käsittelyä varten. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä [email protected] tai ylläolevien yhteystietojen kautta.

Huomaathan, että yhden tai useamman yllä olevan oikeuden käyttäminen voi liittyä erilaisiin ehtoihin, kyseessä olevasta tilanteesta riippuen.

Björkqvist vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Björkqvist.fi -verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kieltoja myös verkkokaupassa.

Kirjaudu

Unohtuiko salasana ?

  • Pidä kaikki tilauksesi ja palautuksesi yhdessä paikassa
  • Tee tilaukset vieläkin nopeammin
  • Pidä ostoskorisi tallennettuna

vertaa0

Bjorkqvist uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we assume that you consent to receive cookies visiting our website. Manage cookies